עברית |  English
ביטוי צרוף מציגה סרטון תדמית
 
מוצר החודש

את פרויקט "ביטוי צרוף" הקימה ומלווה בהתנדבות, עמותה ציבורית, שלא למטרת רווח, לניהול וליווי הצד העסקי בפרויקט.
העמותה משמשת כועדת היגוי עסקית וקהילתית של העסק ופועלת לקידום הנוער באמצעות רווחי העסק.

בעמותה חברים: אנשי ציבור, בעלי זיקה לנושא. רואה חשבון, עורך דין ואנשי עסקים המספקים שרות עריכת דין, ראיית חשבון, גיוס משאבים ועוזרים בנושאים עקרוניים וערכיים.

 

תפקידי העמותה:


• הבטחת תמיכה והכרה ציבורית רחבה לפרויקט
• תמיכה ויעוץ לרכז העסקי
• אחריות על הצד הכספי של הפרויקט
• קבלת החלטות לגבי הרווחים מהעסק


כגון: הקמת קרן לנוער ללימודים בעתיד,
מימון אירועים תרבותיים לנוער וכו'.

 


מימון הפרויקט:


"ביטוי צרוף" פועל כחברה עסקית לכל דבר ועניין.
על העסק להיות רווחי ולממן את עצמו כתנאי להתקיימותו.
את הציוד עבור "ביטוי צרוף" תרמה עמותת ידידי המפתנים.
חברת UPS תרמה את הסכום הראשוני עד שהחברה החלה לצבור רווחים.
עמותת אשלים הלוותה את הסכום הראשוני ועריית תל-אביב יפו מינהל השירותים החברתיים מאפשרים שימוש חינם בשירותם ומלווים את הפרויקט.


אנו מנסים בעזרת חברי העמותה להביא עבודות אשר יכסו את כל העלויות ויאפשרו תשלום שוטף של משכורות בני הנוער העובדים בפרויקט, על מנת להבטיח את עתידם.
 


עיצוב:נעמה גרוס  פיתוח:מיכאל כהן